Системен интегратор и производител на специализирани ИТ продукти

S&T AG е един от лидерите в сферата на системната интеграция, аутсорсинга и предоставянето на комплексни ИТ решения в Централна и Източна Европа.

Новини
 • S&T България за своите клиенти – запознайте се с Wallix Bastion

  S&T България за своите клиенти – запознайте се с Wallix Bastion

  2018 година е белязана с транспонирането на директива и прилагането на регламент - два важни нормативни акта, засягащи нашия бизнес и този на нашите клиенти.

 • S&T България - единствен представител на Vectra за България

  S&T България - единствен представител на Vectra за България

  Vectra Artificial Intelligence преодолява днешните предизвикателства, свързани с киберсигурността чрез смесване на човешкия експертен опит с широк набор от науки за данни, техники за машинно обучение и задълбочено обучение за автоматизиране на наръчниците, които отнемат много време и са свързани с анализатори по сигурността.

 • S&T България се радва на стабилен растеж

  S&T България се радва на стабилен растеж

  Приходите от дейността на дружеството за 2017 г. достигат 19 милиона евро или с 77 % повече от предходната 2016 г. Създадена през 1993 г. като дъщерна фирма на австрийското S&T AG, през последните седем години българската компания показва стабилен растеж.

Проекти
 • Philips мобилно C-рамо за ортопедична болница „Витоша“

  Philips мобилно C-рамо за ортопедична болница „Витоша“

  Мобилното C-рамо на Philips доставено от S&T България за нуждите на ортопедична болница „Витоша“, София, България, гарантира по-добра грижа за пациентите, благодарение на изключителното качество на изображението и по-ниските дози на облъчване.

 • Сторидж решения за Energo-Pro

  Сторидж решения за Energo-Pro

  ENERGO-PRO е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Във връзка с възложения им от компанията проект, S&T България доставиха и имплементираха Hitachi Unified Storage 110 – високо надеждна, средна сторидж система от среден клас.