S&T AG е водещ доставчик на цялостно консултиране, аутсорсинг, системна интеграция и ИТ услуги в Централна и Източна Европа.

S&T Бърз обзор

S&T България

Системен интегратор и доставчик на специфични за клиента ИТ решения и решения за здравеопазването, S&T България е част от мултинационалната технологична група - S&T.

Въз основа на дългогодишната ни, водеща експертиза в ИТ индустрията, ние сме добре позиционирани да помогнем на бизнеса да постигне целите си за индустриална трансформация и цифровизация.

Внедрявайки решенията на Philips Healthcare в България, нашата компания се ангажира да допринесе за укрепване здравето на човечеството чрез иновации.

Партньори