ИТ иновации

В условия на постоянно редуциране на ИТ бюджетите, става все по-трудно да се отговори на увеличаващите се изисквания за хомогенна и разходнно ефективна ИТ среда. Натискът насочен в посока намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, се увеличава прогресивно и лишава компаниите от нужното им пространство и ресурси за инвестиции в технологични иновации. В допълнение към това се наблюдава покачване в броя на системите, които могат да се поддържат съвместими само с цената много усилия и разходи за отделни лицензи.

Познавайки добре тази ситуация S&T предлага варианти за системна консолидация базирана на малък брой платформи от ограничен брой производители, което позволява на нашите клиенти да съкратят разходите си за поддръжка и да увеличат продуктивността си.


Ползи

На базата на иноватовни технологични разработки ние имаме възможността да предложим надеждни, бързи и непрекъсваеми миграционни услуги без наличието на осезаемо забавяне.
Какво предлагаме:

  • Сигурност и стабилност за вашите системи
  • Ефективни процеси по внедряване
  • Лесно за управление и предвидими разходи
  • Повишаване на операционната ефективност и по-лесно управление на процеситеI
  • По-висока производителност
  • По-висока наличност