Решения за защита на информацията и управление на събитията 

Системите за защита на информацията и управление на събитията предоставят възможност за бързо проучване и откриване на причините, отговорни за проблемите и нарушенията в сигурността на вашата мрежа. По този начин вие можете да минизирате разходите от потенциалните заплахи, на които тези събития биха ви изложили.

SIEM решенията предлагани от S&T България осигуряват задълбочен анализ и контрол върху нивото на вашата сигурност. Те ви дават възможност да откриете, управлявате и водите отчетност на заплахите, както и да отстраните бързо и лесно зловредните елементи опитващи се да проникнат в мрежата. SIEM ви помагат да подържате дейността си в регулаторно съответствие, като могат да бъдат интегрирана част от цялостната ви регулаторна дейност.

Ключови предимства 
  • SIEM предоставя холистичен поглед върху нивото на сигурността на всички IT дейности:
    контрол върху администраторите и всички оторизирани потребители, помага за минимизиране на вътрешните заплахи.
  • SIEM осигурява информация относно: вида на заплахит, ефекта на тези заплахи върхи ИТ дейностите, регулаторния статус (вътрешен, външен, регулаторен).
  • SIEM ви помага да получите максимална добавена стойност от направените инвестиции за защита на сигурността: използва пълноценно информацията от събитията и дневниците, помага ви да планирате по-добре следващите инвестиции, посочвайки ви основни звена, където те са нужни.