политика за поверителност

Защита на данни

Защитата и сигурността на данните са от голямо значение за S&T AG. От изключителна важност  за нас е защитата на личните права и зачитаме сигурността на вашите лични данни. Ето защо непрекъснато се стремим да подобряваме мерките за защита на вашите данни. С тази политика за защита на данните ние посочваме коя информация ще запишем, когато посетите нашия уебсайт и как ще бъде използвана тя. Това не се отнася за фирмени уебсайтове, които не принадлежат на S&T, но имат връзка към този или друг уебсайт на S&T или тези, които имат връзка от нашия уебсайт към техните.

Записване и обработка на лични данни

Когато посетите нашия уебсайт, за целите на сигурността на системата, нашият уеб сървър временно документира името на домейна или IP адреса на компютъра, който го е запитал, както и датата на достъп, заявката за файл на клиента (име на файла и URL), HTTP код за отговор и уебсайта, от който ни посещавате, както и броя на прехвърлените байтове в рамките на връзката. Възможно е да запазим известна информация на вашия компютър под формата на така наречените бисквитки. Бисквитката е елемент от данни, който може да изпрати уебсайт към вашия браузър и да го архивира във вашата система. Ние нямаме никакъв достъп до вашата система или лични данни чрез бисквитката. Бихме искали обаче да отбележим, че стандартната настройка на браузъра позволява използването на бисквитки. Ако не искате бисквитките да се използват, можете да ги изключите във вашия браузър. Ние използваме бисквитки изключително, за да оптимизираме нашия уебсайт според вашите предпочитания. 

Лични данни, като вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес, не се записват, освен ако тези данни не са предоставени доброволно, напр. в съответствие с информационна заявка или заявление / информация за обявена позиция и т.н.

Използване и разпространение на гореспоменатите лични данни

Ние ще използваме вашите лични данни само за целите на техническото администриране на уебсайта и за изпълнението на вашите желания и заявки за предвидената употреба. Само тогава, когато вече сте ни дали съгласието си, ние също ще използваме тези данни за проучвания, свързани с продукти и за маркетингови цели и дори тогава само до степента, необходима за всеки конкретен случай. Ще разкриваме данни на публични агенции, само ако това е законово установено. Нашите служители са длъжни да пазят поверителност.

Сигурност

За да защитим вашите лични данни, за които сме упълномощени, от неоторизиран достъп и злоупотреба, ние сме предприели обширни технически и организационни мерки от най-съвременен характер. 

Контакт

За въпроси, предложения или точни заявки за промяна, деактивиране или изтриване на лични данни, моля свържете се с: 

С & Т България ЕООД

бул. Искърско шосе 7

Търговски център Европа, сграда 6

1528 г. София, България 

Имейл: snt@snt.bg

https://www.snt.bg

Отказ от отговорност

S&T не приема никаква гаранция, че информацията, предоставена на този уебсайт, е пълна, вярна и във всеки един случай актуална. Това се отнася и за всички връзки от и към този уебсайт. S&T не носи отговорност за съдържанието на уеб страница чрез линк към или от нейния уебсайт.

S&T си запазва правото да предприема модификации или изменения на предоставената информация без предварително уведомление. Предоставяйки тази информация, S&T не обосновава оферта по отношение на информация, консултация или подобни поверителни тайни. Отговорността от всякакъв вид за използването, коректността на съдържанието или наличието на уебсайта е изключена. Следователно S&T не поема отговорност за материални, преки или косвени щети или щети, които могат да възникнат от пропуснати възможности за използване, загуба на данни или пропуснати печалби, резултат от използването на документи или информация, достъпна на този уебсайт.