Задачи:
 • Проектира цялостни инфраструктурни решения
 • Проактивно се консултира с клиентите на S&T, участва в срещи, за да определи техните изисквания
 • Отговаря за успеха на проекта по отношение на рентабилността и техническата осъществимост на решението
 • Провежда изчисления по проекта, включително разходи за доставчици и услуги на предложеното решение
 • Сътрудничи си с отговорните за проекта служители на S&T и на доставчиците на услуги, за да гарантира, че техническите изисквания са изпълнени и проектираните решения работят правилно
 • Изготвя технически оферти


Образование и опит
 • Университетска степен по компютърни науки или сродни дисциплини
 • Познаване на инфраструктурни продукти и решения, като например архитектури на центрове за данни, корпоративни решения за архивиране, решения за управление на системи, SAN и други продукти за съхранение, работа в мрежа, виртуализация, проектиране и/или внедряване на решения за възстановяване при бедствия, др.  
 • Възможност за събиране и анализ на изискванията по бизнес проекта
 • Опит в предпродажби, консултации, проектиране на инфраструктурни решения
 • Отлични умения за писане на предложения и проектна документация
 • Владее английски и български език


Личностни качества

Вие сте ориентиран към детайлите и силно мотивиран човек с високо ниво на техническа експертиза и силни организационни умения. Освен това можете да демонстрирате:

 • Възможност за запознаване и дефиниране на технически процеси и процедури, както и за планиране, анализ, проектиране и внедряване на технически решения
 • Желание за работа в забързана, целева и екипно ориентирана среда


Ние предлагаме
 • Конкурентен пакет възнаграждение - фиксирана месечна заплата плюс бонус въз основа на вашето лично представяне
 • Програми за личностно развитие и обучение
 • План за допълнително здравно осигуряване
 • Стабилна и респектираща работна среда
 • Социален пакет


Ако проявявате интерес да заемете тази позиция, моля изпратете мотивационното си писмо и автобиография на английски език.