Описание на длъжността

• Допринася за осъществяване на процеса по изготвяне и предаване на тръжни процедури;
• Попълва административни документи, свързани с тръжните процедури;
• Участва в набавянето на необходимите документи от публични ведомства – НАП, АВ, МДТ и др.
• Приема, съхранява и архивира необходимата информация, свързана с тръжните процедури;
• Координира с търговския отдел срокове и документи;
• Комуникира с колегите в отдела, а при необходимост и с клиенти, юристи, преводачи, партньори;
• Сътрудничи в подготовката на нареждания за банкови гаранции и координира тяхното издаване с обслужващата банка;
• Спомага за извършването на мониторинг и изпращането на ежедневен бюлетин за новообявените тръжни процедури;
• Попълва и актуализира списък с активните тръжни процедури;
• Запознава се регулярно с промените в Закона за обществените поръчки.
• Изпълнява други свързани задачи, възложени от прекия ръководител.


Изисквания към кандидата

• Организираност, прецизност и аналитичност;
• Високо чувство на отговорност при изпълнение на поети ангажименти;
• Много добра компютърна грамотност;
• Добро владеене на английски език;
• Валидна шофьорска книжка категория Б и опит в шофирането.


Какво предлагаме ние

• Стабилна и добре организирана работна среда;
• Възможност за кариерно развитие в международна компания с високи професионални стандарти;
• Личностно развитие, обучения по специалността и други обучения в зависимост от Вашите нужди.