Вашите задачи и отговорности
 • Открийте и развийте нови акаунти
 • Демонстрирайте широта и задълбоченост на знанията относно продуктите и услугите на S&T, възможностите, свързани с клиентския бизнес и ИТ приоритетите, както и с позиционирането на компанията спрямо конкурентите
 • Идентифицирайте хората вземащи решения, изберете правилния подход и се ангажирайте 
 • Проучете и разберете индустрията на клиента. Дълбоко изследвайте бизнес стратегията и предизвикателствата на клиентите
 • Изградете силни професионални работни отношения с клиентите. Установете високо ниво на лична надеждност с вземащите решения при ключовите клиенти
 • Управление на съществуващи / възложени акаунти
 • Разширяване на връзките със съществуващите клиенти чрез непрекъснато предлагане на решения, които отговарят на техните цели
 • Знания за ИТ бюджета и приоритетите на клиентите
 • Позициониране на S&T като предпочитан партньор
 • Отговорност за планиране на акаунти: прогнозиране на потенциални клиенти и възможности за поддържане и актуализиране на базата данни за управление на клиенти


Квалификация
 • Университетска степен, за предпочитане с технически профил
 • Опит в управлението на акаунти с доказан бизнес успех при придобиване на сложни ИТ проекти
 • Опит в изграждането на силни взаимоотношения клиент / партньор
 • Владеене на английски език


Личностни качества
 • Добри презентационни и комуникативни умения
 • Силна ориентация към клиента, висока мотивация
 • Техническо и предприемаческо мислене, съчетано с гъвкав търговски подход
 • Мотивация за непрекъснато учене и развитие
 • Ефективни умения за управление на времето


Ние предлагаме
 • Конкурентен пакет възнаграждение - фиксирана месечна заплата плюс бонус въз основа на вашето лично представяне
 • Програми за личностно развитие и обучение
 • План за допълнително здравно осигуряване
 • Стабилна и респектираща работна среда
 • Служебен автомобил, лаптоп и смартфон
 • Мултиспорт карта
 • Достъп до безплатен чай, кафе, мляко и плодове в оборудвана стая за почивка
 • Възможност да видите нови места и да се насладите на разнообразни атракции по време на фирмени тържества и  пътувания