S&T България участва с презентация и практическо обучение в семинара „Спешни ситуации на терен“

18.08.2021 | Bulgaria

Внезапна сърдечна смърт във футбола – причини, поведение и профилактика беше основната тема, която лекторите в Комплекс „Царско село”, София представиха на футболните лекари на 16-ти август 2021 г. 

Фирма Уни-ММ ЕООД съвместно с Медицинската комисия на БФС организираха специализиран еднодневен семинар-обучение на лекари и кинезитерапевти от професионалните футболни клубове в България и медицинските щабове на националните отбори, относно темата за поведението на футболните екипи на терен, особено актуална по отношение на така наречения „сърдечен арест”. 

Участниците бяха около 50 човека, а лектори - изтъкнати специалисти по спортна кардиология. 
      
Д-р Димитър Симов и Емануил Георгиев от S&T България  представиха темите ,,Първа помощ с автоматичен дефибрилатор“ и ,,Ултрапортативният ултразвук в спортната медицина“, както и практическо обучение с технологиите на Philips Healthcare.

Демонстриран беше алгоритъмът за първа помощ - сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация, съгласно насоките на Европейския съвет по ресусцитация от 2021 г.  Проведе се практически курс върху манекени и тренажори от Инструктори от училище по първа помощ на FirstAidbg.com и Европейски съвет по ресусцитация.