S&T България – изложител на X-тия Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология

04.10.2021 | Bulgaria

S&T България, в качеството си на оторизиран дистрибутор на Philips Healthcare за България, участва като изложител в X-тия Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, състоял се в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г. в Конгресния център на град Бургас.

Новопостроеният конгресен център е поредното допълнение към модерната визия на бургаското пристанище и се оказа подходящо място за провеждането на юбилейното събитие на Българското Дружество по Интервенционална Кардиология (БДИК). 

Едни от основните цели на дружеството са да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения в интервенционалната кардиология, да съдейства за издигане на професионалното равнище, усъвършенстване и специализации на своите членове, да развива ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации.

Изложбеният щанд на S&T България, разположен на заседателния етаж, привлече вниманието на много посетители, които имаха възможността за се запознаят с най-новата медицинска апаратура на Philips, приложима в интервенционалната кардиология.

И тази година събитието даде възможност на участниците да поддържат клиничната си практика на най-високо ниво, както и да се запознаят с актуалните новости и тенденции в областта. Изпълнена беше концепцията на конгреса - програмата да има изразена обучителна стойност с акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични).