S&T България е квалифициран партньор за доставка на услуги на Dell Technologies

11.11.2021 | Bulgaria

Имаме удоволствието да обявим, че S&T България изпълни изискванията и има компетенциите да предоставя освен продуктите на Dell Technologies, също така услугите по внедряването им, като по този начин доставя по-голямо разнообразие и повишена стойност за своите клиенти.
Компанията е упълномощена да внедрява следните продукти: Power Scale, Recover Point и Unity.

Утвърден системен интегратор с отлична репутация сред клиентите както в публичния, така и в частния сектор, S&T България поддържа екипи от високо мотивирани, опитни и сертифицирани инженери и напълно работещ 24/7 Help Desk център.

Компанията се откроява с рядката комбинация да оперира едновременно в областта на ИТ комуникациите и медицинските технологии и цени високо своята принадлежност и силна подкрепа от страна на S&T Group. Предимство е нашето ноу-хау в управлението на комплексни проекти, по-конкретно в резултатно-ориентираната йерархична декомпозиция на работата, оценката на риска и изпълнението.

Важна част от нашите намерения е да повишим нивото на експертиза във всички S&T отдели, включително продажби, предпродажбен и технически отдел и да разширим екипите на компанията. Оставаме фокусирани върху технологиите: Unity XT, PowerStore; Dell PowerEdge Servers; SAN Fiber Channel Switches - PowerConnect B-DCX, PowerConnect B-8000; Brocade 6xxx Switch Series and Data Protection solutions - Networker and DataDomain.

Стремим се да развием и разширим портфолиото на компанията в SAN комутатори, DCP и мрежи, както и да предлагаме обучения и демо технологично оборудване за съхранение в решения от среден клас, в отговор на нуждите на нашите клиенти.