Шест точки за действие на Fujitsu за успешна трансформация на работната сила

22.04.2020 | Bulgaria

Fujitsu предлага шест точки за действие, които да спомогнат за успеха на дигиталната трансформация чрез създаване на стратегическа връзка между дигиталната трансформация и трансформацията на работната сила.


Неочакваната пандемия на COVID-19 наложи необходимостта от нови начини на работа. Активирането на дистанционната работа стана спешна задача от процеса на дигитална трансформация. Но дори да оставим настрана нововъзникналите обстоятелства, многото програми за дигитална трансформация, които се провеждат, понякога създават объркване и недоволство сред служителите.

Точка на действие 1: Води първият
Културата и мащабите на една организация определят провеждането на инициативите за трансформация на работната сила. Тази роля често се поема от IT директорите управляващи дигиталната трансформация, а не се ръководи от изпълнителните директори. Във Fujitsu смятат, че когато първият лидер представи визията за бъдещата работна сила, това в по-голяма степен мотивира служителите да я възприемат.

Препоръки на Fujitsu:
Ангажирането на изпълнителния директор е жизненоважно.
Необходим е ясен поглед върху стратегическата ви визия.
Съсредоточете се върху разбирането на това, какви инициативи имат най-голяма полза за служителите.

Точка за действие 2: Създайте визия за преквалифициране на работната сила
Много организации все още не обръщат достатъчно внимание на неизбежното развитие на работната си сила при планирането на трансформации. Вместо това има по-сериозен фокус върху обучението на хората да бъдат по-добри в работата, която вършат днес, без да се взема предвид как да се прехвърли работната сила, за да се справи с уменията и видовете работа, които ще са необходими в бъдеще.

Препоръки на Fujitsu:
Мислете дългосрочно.
Установете дали бъдещата ви визия се основава на растеж, иновации или има дефанзивен характер.
Създайте гъвкавост на работната сила, позволяваща на хората да работят ефективно от отдалечени места.
План за смесена работна сила.

Точка на действие 3: Технологията трябва да бъде приведена в съответствие с вашата визия
Трансформацията на работната сила често изисква значително подобряване на технологиите. Колкото по-успешни са организациите в преобразуването на работната си сила, толкова по-вероятно е да са агажирани и с провеждането на значителни цифрови обновления.

Препоръки на Fujitsu:
Уверете се, че цифровите ви трансформации и работната сила са тясно свързани.
Съсредоточете се върху резултатите, а не върху технологиите.
Инвестирайте за повишаване на производителността.
Движете се по-бързо.

Точка на действие 4: Съсредоточете се върху удовлетвореността на служителите, за да спрете текучеството
Изследванията на Fujitsu ни казват, че едва 39% от организациите са решили да проектират или подобрят изживяванията на служителите като част от програмата за трансформация. За този невидим актив трябва да се заплати цена, като 70% от фирмите отчитат увеличено текучество на персонал като пряка последица от трансформацията, а 28% казват, че увеличението на оборота е изключително.

Препоръки на Fujitsu:
Не пренебрегвайте човешкия фактор.
Изградете среда, която поражда усещане за цел.
Приемете изкуствения интелект като инструмент за подобряване на опита на служителите.

Точка за действие 5: Да се справим с разходите и сложността – това е цената на трансформацията на работната сила
Еднократните разходи, повишените разходи за заетост и нежеланото увеличаване на организационната сложност са основен риск при трансформацията на работната сила. Но те могат да бъдат сведени до минимум.

Препоръки на Fujitsu:
Приемете, че ще има разходи, но планирайте да сведете до минимум тяхното въздействие.
Избягвайте да добавяте допълнителна сложност в работното пространство.

Точка за действие 6: Продайте предимствата на трансформацията на работното пространство на работната сила
Въпреки сложността и неизбежните опасения, които много служители ще изпитат, има огромни ползи за работниците, които ще придобият новите цифрови умения. Към тях ще има голямо търсене; техните усилия ще бъдат ефективни с голям принос за организацията.

Препоръки на Fujitsu:
Общувайте! Съпротивата на служителите е най-голямата пречка за трансформацията на работната сила.
За да преобразите това, което правят вашите служители, трябва да промените начина, по който мислят.

Андрю Дейвис, Ръководител Future Workplace Strategy & Growth, Fujitsu