S&T България стана дистрибутор на Laerdal в България

21.07.2021 | Bulgaria

Имаме удоволствието да съобщим, че S&T България е дистрибутор в България на Laerdal  - един от водещите световни доставчици на медицинска симулация и оборудване за клинични обучения.  

Повече от шестдесет години след изобретяването на манекена за обучение по сърдечен масаж „Съживѝ Ани“ (Resusci Anne), Laerdal предоставя на глобалната общност за симулация в здравеопазването обучения по различни клинични задачи и високопрецизни манекенни продукти. Сърдечният масаж е част от животоспасяващи мероприятия (кардио-пулмонална ресусцитация - КПР), които се предприемат при хора, изпаднали в клинична смърт.

Laerdal Medical започва мисията си в „Помагане за спасяването на човешки животи“ и се ангажира да разпространява своите продукти, технически услуги и образователни програми както сред здравни специалисти, така и сред непрофесионални общности. 

Ключовата дума е „помагане“. Никой в Лаердал не би твърдял, че спасява животи  - ролята на техните специалисти е да разработят образователни и терапевтични решения и услуги, които помагат да се обучат и оборудват онези, които го правят, от доброволци и диспечери на линейки до здравни работници в доболничната и болничната помощ. Laerdal може да направи това само като работи с дистрибутори и партньори в професионални асоциации, неправителствени организации и държавни органи за разработване на необходимите програми и действия за широко прилагане.

Насоки за това сътрудничество са Целите за устойчиво развитие, установени от ООН през 2016 г., в основата на които са мерките за добро здраве и благополучие. Освен че има за цел да намали майчината смъртност, тази при новородените и детската смъртност, обект на програмата са също катастрофи и незаразни заболявания, включително внезапен сърдечен арест. 

Смелата цел, която от Лаердал са си поставили е: Помощ за спасяването с 1 милион повече живота всяка една година. До 2030-та.

Нищо по-малко от това.